Onze ceremonies zijn geschikt voor iedereen vanaf 21 jaar. Ben jij er toe bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven? Kijk dan eens of je jezelf herkent in een van onderstaande thema's.

 

Emotionele blokkades:

 

Wij mensen ervaren het leven IN onszelf, wat een wezenlijk kenmerk is van onze menselijkheid. Wanneer je het gevoel hebt lang vast te zitten, ligt de oorzaak vaak in het niet kunnen of durven uiten van je gevoelens en emoties. Je probeert vooral je best te doen hoe je moet reageren op je omgeving in plaats van IN jezelf te leven. Hiermee leef je voortdurend in een strijd tussen voelen en denken. Een ceremonie met onze magische truffels kan helpen deze strijd te doorzien, zodat je meer kunt leven vanuit je gevoel en vanuit je unieke eigenheid.

Chronische stress- en spanningsklachten:

Door onze gevoelens tegen te houden, verstarren we letterlijk en bouwen we uiteindelijk chronische spanning op in ons lichaam, wat onze energie en levenslust vermindert. Samenvattend kan worden gezegd dat diegenen die hun emotionele leven onderdrukken, vroeg of laat gestrest raken. Dit kan zich uiten in overspannenheid tot depressie. Daarnaast is stress een belangrijke risicofactor voor veel lichamelijke klachten en ziekten.

Opgeslagen trauma en onverwerkte rauw:

Misschien heb je al een tijdje te maken met angst, woede, verdriet of heb je vaak zonder aanwijsbare reden te maken met negatieve gedachten en problematische relaties. De oorzaak hiervan kan een traumatische ervaring uit je verleden zijn die nog om (rest)verwerking vraagt. Als je hier langere tijd mee blijft lopen, kun je psychische of lichamelijke klachten krijgen. Klachten als: spanning in je lichaam, chronische vermoeidheid, slapeloosheid en depressie zijn ook daarbij geen uitzondering. Deze klachten kunnen elkaar versterken met als gevolg dat je in een vicieuze cirkel belandt en er geen uitweg meer lijkt te zijn.

Vergeving:

Misschien zijn er in het verleden momenten geweest waar jij je nu schuldig over voelt of spijt van hebt. Of juist het tegenovergestelde, omdat er momenten geweest zijn waarbij iemand anders jou pijn heeft gedaan. Voor beide is vergeving een van de krachtigste manieren om jezelf te helen. Onze ceremonies kunnen je verder helpen om gevoelens van schuld en spijt om te zetten in mededogen en compassie. 

Levensvragen:

Wie ben ik, wat kom ik hier op aarde doen en hoe kan ik tegelijkertijd betekenisvol zijn voor anderen? Dit zijn vragen die soms voor veel onrust kunnen zorgen, want weet je wel echt wie je bent? Met dit soort levensvragen kan er een moment ontstaan in je leven dat je het gevoel hebt jezelf te verliezen, Bijv. omdat de mensen uit je omgeving je niet meer begrijpen. Het kunnen ook vragen zijn waardoor je het gevoel hebt vast te zitten, omdat je bijvoorbeeld op een kruispunt staat waar je een belangrijke beslissing moet nemen, maar niet weet waar je moet beginnen.

Ook bieden onze ceremonies vaak goede ondersteuning bij:

 

 • Angsten
 • Depressie
 • Dichter bij je gevoel staan. (meer in verbinding met je lichaam en emoties)
 • Dwangneurose
 • Eetstoornis
 • Het doorleven van verdriet, boosheid en angst
 • Hechtingproblematiek
 • Inzichten en doelen verkrijgen
 • Levensvraagstukken
 • Liefde voor jezelf en plezier in het leven (her)vinden
 • Loslaten van negatieve overtuigingen
 • Meer in het moment te leven
 • Minder oordelen
 • Opgebrand, vermoeid of uitgeput zijn
 • Onverwerkt verdriet
 • Persoonlijke ontwikkeling en bewustwording
 • Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS)
 • Psychosomatische klachten
 • Rouwverwerking
 • Spirituele ontwikkeling
 • Stress symptomen, gespannenheid
 • Vergeven van jezelf of van een ander
 • Verlatingsangst
 • Verslavingsproblematiek
 • Verwerken van trauma

Is een ceremonie iets voor jou?

Een ceremonie bij holistisch centrum Teyata kan je helpen om in contact te komen met je innerlijke wijsheid om zo naar de kern van een probleem te gaan. Bijvoorbeeld bij fysieke klachten, levensvragen, verslavingsproblematiek, depressie, angsten, rouwverwerking en posttraumatisch stress-stoornis.

Toch is het belangrijk om jezelf af te vragen of je hier op dit moment aan toe bent. Geen enkele ceremonie is hetzelfde omdat elke ervaring altijd zeer persoonlijk en uniek is.

Een ceremonie met magische truffels stelt je instaat om een diepe verbinding te maken met je onderbewustzijn om daar jouw ware zelf te ontmoeten. Dit is ook precies wat je wilt bereiken maar kan soms overweldigend zijn. Daarom blijven onze begeleiders de gehele ceremonie aanwezig om jou te ondersteunen wanneer dit nodig mocht zijn. 

Onze ceremonies blijken uit ervaring vooral effectief te zijn voor mensen die al de nodige persoonlijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Mensen die er bereid en aan toe zijn om zowel hun eigen licht- als schaduwkanten onder ogen te zien. 

 

De behoefte hebben aan een diepgaande ervaring met de potentie tot transformatie, een open geest en het vermogen om langdurig met je aandacht naar jouw innerlijke wereld te gaan, zijn daarbij belangrijke factoren.Mind-set en setting

De juiste mind-set (verwachting, intentie, motivatie, geestesgesteldheid) en setting (de veilige en liefdevolle omgeving waarin magische truffels worden gebruikt) zijn qua begeleiding, ritueel en muziek uiteindelijk grotendeels bepalend voor de uitkomst van jouw ervaring. Onze  zeer ervaren begeleiders zullen zich daarbij volledig op jou afstemmen om jouw innerlijke ervaring zo waardevol mogelijk te maken.

 

Nazorg

De ervaringen na een  truffelceremonie brengen vaak een heilzaam proces teweeg. Mocht je na een ceremonie met vraagstukken zitten waar je geen raad mee weet? Met inzake wat er is los gekomen, kan er altijd extra ondersteuning aangeboden worden d.m.v. een nazorg traject.

 

 

Houd rekening met contra-indicaties

Bij een aantal lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen en/of het gebruik van medicatie, kunnen er contra-indicaties zijn waardoor sommige mensen niet kunnen deelnemen. Daarnaast worden er alleen mensen toegelaten met een minimale leeftijd van 21 jaar. 

 

 

De werking van magische truffels

Magische truffels hebben het vermogen om je de werkelijkheid te laten zien van het menselijke bestaan. Het kan je in contact brengen met je ware zelf. Het brengt je meer in contact met de natuur en je kunt een sterke verbondenheid voelen met ‘het universele veld.’ 
De diepe inzichten die je op zielsniveau kunt ervaren, zorgen vaak voor een blijvende verandering waardoor je jouw kijk op de wereld op een andere manier kunt gaan ervaren.