Wil je liever deelnemen aan een individuele truffelceremonie, waarbij alle aandacht alleen op jou gericht is? Dat is mogelijk.

'Adviezen voor een verlicht en gelukkiger leven zijn er in overvloed, maar wat magische truffels ons kunnen leren, is dat de waarheid en oplossingen vaak alleen in onszelf te vinden zijn, hoe verleidelijk het ook is om haar elders te zoeken. Een truffelceremonie is er dan ook op gericht je de mogelijkheid te bieden dit zelf te onderzoeken'

Een 1 op 1 truffelreis is geschikt voor mensen vanaf 21 jaar of ouder. Ben je er toe bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven? Kijk dan eens of je jezelf herkent in een van de onderstaande thema's.

 

Emotionele blokkades:

 

Wij mensen ervaren het leven IN onszelf, wat een wezenlijk kenmerk is van onze menselijkheid. Wanneer je het gevoel hebt lang vast te zitten, ligt de oorzaak vaak in het niet kunnen of durven uiten van je gevoelens en emoties. Je probeert vooral je best te doen hoe je moet reageren op je omgeving in plaats van IN jezelf te leven. Hiermee leef je voortdurend in een strijd tussen voelen en denken. Een innerlijke reis met magische truffels kan je helpen deze strijd te doorzien, zodat je meer kunt leven vanuit je gevoel en vanuit je unieke eigenheid.

Chronische stress- en spanningsklachten:

Door onze gevoelens tegen te houden, verstarren we letterlijk en bouwen we uiteindelijk chronische spanning op in ons lichaam, wat onze energie en levenslust vermindert. Samenvattend kan worden gezegd dat diegenen die hun emotionele leven onderdrukken, vroeg of laat gestrest raken. Dit kan zich uiten in overspannenheid tot depressie. Daarnaast is stress een belangrijke risicofactor voor veel lichamelijke klachten en ziekten.

Opgeslagen trauma en onverwerkte rauw:

Misschien heb je al een tijdje te maken met angst, woede, verdriet of heb je vaak zonder aanwijsbare reden te maken met negatieve gedachten en problematische relaties. De oorzaak hiervan kan een traumatische ervaring uit je verleden zijn die nog om (rest)verwerking vraagt. Als je hier langere tijd mee blijft lopen, kun je psychische of lichamelijke klachten krijgen. Klachten als: spanning in je lichaam, chronische vermoeidheid, slapeloosheid en depressie zijn ook daarbij geen uitzondering. Deze klachten kunnen elkaar versterken met als gevolg dat je in een vicieuze cirkel belandt en er geen uitweg meer lijkt te zijn.

Vergeving:

Misschien zijn er in het verleden momenten geweest waar jij je nu schuldig over voelt of spijt van hebt. Of juist het tegenovergestelde, omdat er momenten geweest zijn waarbij iemand anders jou pijn heeft gedaan. Voor beiden is vergeving een van de krachtigste manieren om jezelf te helen. Een truffelreis kan je hierin verder helpen om gevoelens van schuld en spijt om te zetten in mededogen en compassie. 

Levensvragen:

Wie ben ik, wat kom ik hier op aarde doen en hoe kan ik tegelijkertijd betekenisvol zijn voor anderen? Dit zijn vragen die soms voor veel onrust kunnen zorgen, want weet je wel echt wie je bent? Met dit soort levensvragen kan er een moment ontstaan in je leven dat je het gevoel hebt jezelf te verliezen, Bijv. omdat de mensen uit je omgeving je niet meer begrijpen. Het kunnen ook vragen zijn waardoor je het gevoel hebt vast te zitten, omdat je bijvoorbeeld op een kruispunt staat waar je een belangrijke beslissing moet nemen, maar niet weet waar je moet beginnen.

Ook biedt een truffelreis vaak goede ondersteuning bij:

 

 • Angsten
 • Depressie
 • Dichter bij je gevoel staan. (meer in verbinding met je lichaam en emoties)
 • Dwangneurose
 • Eetstoornis
 • Het doorleven van verdriet, boosheid en angst
 • Hechtingproblematiek
 • Inzichten en doelen verkrijgen
 • Levensvraagstukken
 • Liefde voor jezelf en plezier in het leven (her)vinden
 • Loslaten van negatieve overtuigingen
 • Meer in het moment te leven
 • Minder oordelen
 • Opgebrand, vermoeid of uitgeput zijn
 • Onverwerkt verdriet
 • Persoonlijke ontwikkeling en bewustwording
 • Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS)
 • Psychosomatische klachten
 • Rouwverwerking
 • Spirituele ontwikkeling
 • Stress symptomen, gespannenheid
 • Vergeven van jezelf of van een ander
 • Verlatingsangst
 • Verslavingsproblematiek
 • Verwerken van trauma

''Natuurlijk zijn de mensen die op een effectieve manier aan hun persoonlijke en spirituele ontwikkeling willen werken ook meer dan welkom!''

De kracht van magische truffels:

Psilocybine Katja Schuurman

Sclerotia ook wel  "magische truffels" genoemd is een bijzonder sacrament met een lange geschiedenis als het om holistische genezing gaat. De genezende kracht werd wereldwijd al eeuwenlang door sjamanen als heilig medicijn gebruikt voor fysieke heling en spirituele groei. De afgelopen tientallen jaren hebben psychedelische plantmedicijnen en paddenstoelen wereldwijd veel bekendheid en belangstelling gekregen. Deze worden nu niet alleen door sjamanen, maar ook steeds vaker in therapeutische zettingen ingezet. 

 

 

Sclerotia/Magische truffels/Magic Truffles

Magische truffels, Katja schuurman

De Sclerotia die wij gebruiken, komen van Nederlandse bodem en zijn voor 100% legaal in Nederland.  Er is veel onderzoek gedaan naar psilocybine die in Sclerotia zit. Onderzoek heeft aangetoond dat de werkzame stof psilocybine, de groei van nieuwe vertakkingen en verbindingen tussen hersencellen stimuleert. Deze kunnen helpen bij het aanpakken van aandoeningen zoals depressie, trauma en verslaving. 

Wat maakt een ervaring met sacramenten als magische truffels dan zo anders vergeleken de meeste therapieën? Dat komt omdat ze het vermogen hebben om direct in de kern te werken en dat tegelijkertijd op verschillende fysieke, mentale en emotionele lagen. 

 

 

De werking van Psilocybine

Truffelreis, Apeldoorn, Gerard Poorte

De psilocybine die in Sclerotia zit, heeft het vermogen om je de werkelijkheid te laten zien van het menselijke bestaan. Het kan je in contact brengen met je ware zelf. Het brengt je meer in contact met de natuur en je kunt een sterke verbondenheid voelen met ‘het grotere geheel.’ 

De diepe inzichten die je op zielsniveau kunt ervaren, zorgen vaak voor een blijvende verandering waardoor je jouw kijk op de wereld op een andere manier kunt gaan ervaren. Magische truffels zetten de bron van onze menselijke energie weer in beweging en openen de deur naar onze intuïtie, wat vaak voor een zeer bevrijdend effect zorgt op onze emotionele, fysieke en psychische gesteldheid.

 

 

1 op 1 ceremonie

Truffeltherapie, psilocybine therapie, Apeldoorn

 • 1 op 1 begeleiding 

 • Macro dosis truffels

 • Vegetarisch eten

 • Soundhealing

 • Aromatherapie

 • Begint om 10.00 uur en eindigt ongeveer om 18.00 uur.

 • € 500,- incl. BTW