Voor wie

Onze ceremonies zijn geschikt voor iedereen vanaf 21 jaar. Ben jij er toe bereid, om de verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen leven? Zo ja, kijk dan eens of jij jezelf herkent in één van de onderstaande thema's.

 

Emotionele blokkades:

Wij mensen ervaren het leven IN onszelf, dat is een wezenlijk kenmerk van ons mens-zijn.
Wanneer je langdurig het gevoel hebt dat je vast loopt,  ligt de oorzaak vaak in het niet meer kunnen of durven uiten van je gevoelens en je emoties. Je bent voornamelijk bezig je best te doen hoe je zou moeten reageren op je omgeving in plaats van het leven IN je zelf. Hiermee leef je dus constant in een strijd tussen voelen en denken. Een innerlijke reis met de hulp van een plantmedicijn kan je hierbij helpen om deze strijd te doorzien, waardoor je meer vanuit je gevoel en vanuit je unieke eigenheid kunt leven.

 

 

Chronische spanningsklachten:

Door onze gevoelens in te houden verstarren we letterlijk en bouwen we uiteindelijk in ons lichaam chronische spanning op waardoor onze energie en levenslust vermindert. Samenvattend kan gezegd worden dat diegenen die hun gevoelsleven onderdrukken, zich vroeg of laat gestrest gaan voelen. Dit kan zich uiten in overspannenheid tot depressie aan toe, daarnaast is stress een grote risicofactor voor vele lichamelijke klachten en ziekten. 

 

 

Vergeving

Misschien zijn er in het verleden momenten geweest waar jij je nu schuldig over voelt of spijt van hebt. Of juist het tegenovergestelde, omdat er momenten geweest zijn waarbij  iemand anders jou pijn heeft gedaan. Voor beiden is vergeving een van de krachtigste manieren om jezelf te helen. Onze ceremonies kunnen je verder helpen om gevoelens van schuld en spijt om te zetten in mededogen en compassie. 

 

 

Opgeslagen trauma's en onverwerkte rauw:

Misschien loop je al een tijd met angst, boosheid, verdriet of heb je vaak te kampen met negatieve gedachtes en problematische relaties zonder een duidelijke reden. De oorzaak hiervan kan een traumatische ervaring uit je verleden zijn die nog om verwerking vraagt. Als je hiermee langere tijd blijft lopen kan je hierdoor psychische of lichamelijke klachten krijgen. Klachten als: spanning in je lichaam, chronische vermoeidheid, slapeloosheid en depressiviteit zijn hierbij geen uitzondering. Deze klachten kunnen elkaar versterken met als resultaat dat je in een vicieuze cirkel terecht komt en er geen uitweg meer lijkt te zijn.Levensvragen:

Wie ben ik, wat kom ik en wat hoor ik hier op aarde te doen terwijl ik tegelijkertijd betekenisvol ben voor anderen. Het zijn vragen die veel onrust teweeg kunnen brengen, want weet jij eigenlijk wel werkelijk wie jij bent? Misschien heb je het gevoel dat je jezelf hierdoor kwijt raakt, omdat de mensen uit je omgeving jou niet meer begrijpen. Het kunnen ook vragen zijn waardoor je het gevoel krijgt dat je vastloopt omdat je nu op een kruispunt staat waarbij je een belangrijke beslissing moet gaan maken maar niet weet waar je moet beginnen.Adviezen voor een verlicht, gelukkiger en gezonder leven zijn er in overvloed, maar w
at wij in ieder geval zelf hebben ondervonden is dat de waarheid en oplossingen vaak al binnen ons zelf te vinden zijn, hoe verleidelijk het ook is haar elders te zoeken. Onze ceremonies zijn er dan ook op gericht om jou de mogelijkheid te bieden om dit zelf te onderzoeken.

Magische truffel cermonie Nijmegen